Det finns två stycken kartor över Öland som produceras av Elisabeth Appeltoft Petersson.

Gratiskarta Norra Öland – som ges ut av Intresseföreningen Ölands Norra

Gratiskarta Södra Öland – som ges ut av Appeltoft Petersson Konsult AB

Kontaktperson för bägge kartorna är

Elisabeth Appeltoft Petersson
elisabeth.petersson@appeltoft.com
070-3766925